Meekknoken

Averøy sitt høyeste fjell.

Turen har flere gode stier å velge mellom som gjør turen opp behagelig selv om det er litt bratt. Fjellet er 751 meter over havet, byr på vakkert landskap og spektakulær utsikt i alle retninger spesielt Atlanterhavsveien som ligger der i all sin prakt. Det er flere turstier opp til Meeknoken. Den sørlige stien går gjennom granskog til du kommer til Morkaelva som renner ned fra Litlvatnet. Kryss elva og følg stien oppover fjellryggen til du kommer til toppen av Steinkorga. Her flater det ut en periode før du begynner stigningen opp mot Meekknoken. Turen er ca. 3,5 kilometer hver vei.

Den andre er fra nordsida og starter i Bådalen og går over Nekstadsetra og opp vestsida og er ca 9,6km lang.. Den tredje er den lengste og er fra vestsida med startpunkt Kornstadkleiva 187 moh og over fjellet Gulltanna 591 moh og ned i en travers og opp den slake ryggen på vestsida.