Kvernes Stavkirke

Kvernes stavkirke er en av landets yngste stavkirker

Forskning fra 2020 avdekket at kirken er bygget i perioden 1631-1633, langt senere enn antatt (åt 1300). Er nå en av få stavkirker etter reformasjonen.

De to kirkene på Kvernes vitner om de siste 700 årene av vår fortid. Arkeologiske undersøkelser på middelalderens kirkesteder viser ofte at det har stått en mindre trekirke på stedene, forut for de kirkene som står der i dag.

Stavkirken er åpen for omvisning i perioden 20.06 - 20.08.