Helleristninger

Arkeologer mener at enkelte av helleristningene i Averøy er blant det eldste sjiktet av helleristninger i fylket.

På Søbstadklubben er det hogd bilder i berget, og det er lett å kjenne igjen hva mange av bildene forestiller: Hvaler, båter og fugler. Dyrene har vært mangetydige symbol. I tillegg til jakt og mat handler de også om samfunn og tro.

Helleristninger er livsnerver hogd i stein. Feltet på Søbstad inneholder 17 tegn/symbol. Ristningsfeltet ble oppdaget for 30 år siden.