Fiskeværet Grip

Det idylliske fiskeværet Grip, ligger midt i havgapet, 12 km nordvest for Kristiansund.

Allerede i middelalderen var Grip kjent som fiskevær og Grip er trolig Nordmøres eldste tettsted. Tilreisende sesongfiskere fra Nordmøre ble innlosjert på Grip i fiskesesongen for skreifiske om våren. Det ble også tørket klippfisk på Grip. 

Øya er i dag uten fastboende, men de vakre husene er vel bevart og brukes som fritidsboliger. Grip stavkirke er fra ca. 1470 og en attraksjon i seg selv. Om sommeren går det daglige avganger og i juli 2 ganger daglig, som inkluderer guiding og besøk til kirken og naust med fotoutstilling. Det er også åpen kafé på sommeren.

Grip fyr ligger noen hundre meter nord for selve øya og ble bygget i 1888. Fyret er hele 44 meter over bakken, og et kjent og kjært merke for tusenvis av skip. Ta en dagstur til Grip og nyt stillheten i et gammeldags miljø.

Finalen i 71 grader Nord ble avholdt her i 2023.

Du kan ta skyssbåten som går fra piren i Kristiansund. Tur retur tar 3,5 time. Selve båtturen tar ca 35 minutter. Fra Sveggvika tar det 15 minutter å kjøre til parkeringsplassen i Kristiansund. Regn med noen minutter å parkere.

Vi anbefaler å forhåndsbooke billetter. Se www.gripruta.no for avganger og kjøp av billetter.